به پایگاه اطلاع رسانی هلدینگ توکاریل خوش آمدید.در این وب سایت آخرین اطلاعات و رویدادهای مجموعه توکاریل در دسترس کاربران قرار گرفته است.
پنجشنبه 02 فروردین 1397 ساعت 19:41
محسن سعیدبخش
نام و نام خانوادگی : محسن سعیدبخش
سمت : مدیر عامل و عضو هیات مدیره
سوابق تحصیلی : کارشناس ارشد
سوابق شغلی : مدیر کل امور شهری استان
نماینده شرکت حمل و نقل توکا