به پایگاه اطلاع رسانی هلدینگ توکاریل خوش آمدید.در این وب سایت آخرین اطلاعات و رویدادهای مجموعه توکاریل در دسترس کاربران قرار گرفته است.
پنجشنبه 02 فروردین 1397 ساعت 19:50
محمد مجد اردکانی
نام و نام خانوادگی : محمد مجد اردکانی
سمت : عضو هیات مدیره
سوابق تحصیلی : کارشناس اعمران

نماینده شرکت توسعه سمت و سوي ايرانيان