به پایگاه اطلاع رسانی هلدینگ توکاریل خوش آمدید.در این وب سایت آخرین اطلاعات و رویدادهای مجموعه توکاریل در دسترس کاربران قرار گرفته است.
چهارشنبه 01 فروردین 1397 ساعت 08:18
محسن سعیدبخش
محسن سعیدبخش
کارشناس ارشد
عبدالرضا شاملو گرجایی
عبدالرضا شاملو گرجایی
کارشناسی مکانیک
محمد مجد اردکانی
محمد مجد اردکانی
کارشناس اعمران
احمد کارگهی
احمد کارگهی
کارشناسی راه و ساختمان
جواد نیلی احمد آبادی
جواد نیلی احمد آبادی
کارشناسی برق
علی اکبر حقیقی
علی اکبر حقیقی
امید سخایی
امید سخایی
کارشناس ارشد مدیریت مالی
مجتبی ترک پور
مجتبی ترک پور
کارشناس ارشد صنایع
مقداد عسکری
مقداد عسکری
کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی بین الملل
حسین ریاحی
حسین ریاحی
کارشناسی ارشد مدیریت دولتی